Beste rookmelder of brandmelder

Op het eerste gezicht lijkt een rookmelder een redelijk eenvoudige aankoop. Er zitten echter enkele haken en ogen aan de aanschaf van dit belangrijke apparaat. Je doet er daarom goed aan om je zorgvuldig in te lezen voordat je overgaat op de installatie van je nieuwe brandmelder. Wij helpen je graag verder bij het beveiligen van je woning tegen brandschade. 

Wat is een rookmelder?

Het is de ergste nachtmerrie van menig huizenbezitter: er breekt brand uit in je woning en al je bezittingen gaan in vlammen op. Alhoewel huizen over het algemeen steeds veiliger worden, komen woningbranden toch vrij regelmatig voor. Vuur verspreidt zich immers razendsnel, waardoor je vroeg in moet grijpen wil je de ergste schade kunnen voorkomen. Er breken in ons land jaarlijks duizenden woningbranden uit, waarbij de schade vaak hoog oploopt. Zo bedroeg de totale materiële schade die ten gevolge van brand bij Nederlandse verzekeringen werd geclaimd in 2019 ruim 220 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers van de Brandweeracademie. Deze claims dekken bovendien niet alle geleden schade. Er gaan namelijk ook vaak onvervangbare bezittingen verloren in de vuurzee, zoals bijvoorbeeld kostbare familie-erfstukken. Ook gebeurt het niet zelden dat huisdieren omkomen in een woningbrand.

 • Hoe ontstaan woningbranden?

Woningbranden ontstaan meestal als een gevolg van menselijke fouten. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Zo kan er ongemerkt brand ontstaan wanneer je de kaarsen te dicht bij de gordijnen zet, of als er iets misgaat bij het koken. Maar ook kortsluitingen veroorzaakt door huishoudelijke apparaten kunnen resulteren in een woningbrand. Helaas merk je dit vaak pas als het al te laat is.

 • Advies van de beste!

Een rookmelder is volgens de brandweer de meest effectieve beveiliging tegen het uitbreken van brand in huis. Het is momenteel echter niet goed gesteld met de brandveiligheid van woningen in ons land. Alhoewel het merendeel van de huishoudens wel beschikt over een rookmelder, werkt deze zelden naar behoren. Zo hangt deze regelmatig op de verkeerde plek, of neemt men niet de moeite om de batterijen te vervangen zodra dit nodig is. Dit is zorgwekkend, aangezien brandmelders in geval van nood levens redden.

Een detector slaat gelijk alarm bij het waarnemen van de eerste rookdeeltjes in de lucht. Deze deeltjes worden ook wel aerosolen genoemd. Hierdoor heb je ruim de tijd om de oorzaak van de brand op te speuren en eventueel te blussen. Zo voorkomt de brandmelder dat een beginnend vuurtje uit de hand loopt en hoeft er meestal geen brandweer aan te pas te komen. In het geval dat de brand ’s nachts plaatsvindt, word je bovendien gewekt door het harde geluid dat het apparaat produceert. Aangezien je wanneer je slaapt niets meer ruikt, is dit geen overbodige luxe. De meeste slachtoffers van woningbranden vallen namelijk niet door het vuur zelf, maar eerder door het inademen van de rook die hier vanaf komt. Door de giftige gassen raak je binnen enkele minuten bewusteloos, een gevaarlijke situatie. Er bestaan bovendien brandmelders die in directe verbinding staan met de alarmcentrale. Deze alarmeren automatisch de brandweer, mocht je het alarm zodra deze afgaat niet binnen een vaste tijd uitschakelen. Dit zorgt ervoor dat je bezittingen ook veilig zijn wanneer je zelf niet thuis bent. 

Welke soorten brandmelders zijn er?

Er zijn verschillende soorten rookmelders op de markt. We vatten de belangrijkste kenmerken van deze melders voor je samen. 

Beste Rookmelder

 • Optische rookmelder

Optische rookmelders werken door middel van infraroodstraling. Indien de lichtgevoelige cel detecteert dat deze straling wordt onderbroken (zoals het geval is bij rookvorming), gaat het alarm af. Er zijn twee soorten optische rookmelders: puntrookmelders en lijnmelders. In woningen worden meestal puntmelders aangebracht, terwijl je lijnmelders vaker terugziet in grote bedrijfsruimtes. Het is in Nederland verplicht om optische rookmelders te installeren in nieuwbouwwoningen. Maar ook voor bestaande woningen is dit type melder over het algemeen de beste keus.

 • Thermische brand melder

Sommige brandmelders reageren op temperatuurverschillen. Deze gaan af als de temperatuur in een kamer snel stijgt of als deze een bepaalde grenswaarde overschrijdt. Deze melders zijn vooral geschikt als alternatief voor vertrekken waar je beter geen optische rookmelders kan plaatsen, zoals de badkamer of keuken. De warme dampen en rook die hier in de lucht hangen zorgen anders namelijk geregeld voor vals alarm. Aangezien de meeste slachtoffers van woningbranden vallen door het inademen van rook, is het in andere gevallen wel aan te raden om voor een optische rookmelder te gaan.

 • Ionisatie rookmelder

Ionisatierookmelders bevatten een radioactieve bron, die schade toe kan brengen aan het milieu. Hierdoor kan je deze melders niet zomaar weggooien. Ook reageren ionisatierookmelders later dan optische rookmelders in het geval van een smeulbrand. Daarom wordt dit soort rookmelder in ons land al sinds 2002 niet meer verkocht. Mocht jouw huis nog beschikken over een ionisatierookmelder, is het aan te raden om deze te vervangen door een moderner exemplaar. Je kan je oude ionisatierookmelders wegbrengen naar het klein chemisch afvalstation van de gemeente.

 • Brandgasmelder

Een minder populair alternatief op de hierboven genoemde soorten brandmelders is de brandgasmelder. Deze melder meet de hoeveelheid moleculen in de lucht waarvan bekend is dat deze vrijkomen bij brand (zoals koolstofmonoxide en koolstofdioxide). Deze melders zijn echter erg duur, waardoor je ze zelden terugziet in particuliere woningen.

 • Vlammenmelder

Er bestaan ook vlammenmelders. Deze melders richten zich op het detecteren van de ultraviolette- of infraroodstraling die een vlam uitstraalt. Dit type melder wordt over het algemeen als minder veilig beschouwd, aangezien deze pas afgaat zodra er ook echt sprake is van vuur. Aangezien de rook die voor dit punt al ontstaat al een gevaar vormt voor de gezondheid, adviseren wij om te gaan voor een optische rookmelder. 

 • Combinatie brandmelder

Een laatste optie is de combinatiemelder. Dit is een melder die gebruik maakt van verschillende methoden om een woningbrand te detecteren. Een optische melder kan bijvoorbeeld worden aangevuld met een thermische en/of brandgasmelder, waardoor deze nog beter zal zijn in het bespeuren van brand. Over het algemeen is de aanschaf van een enkel systeem echter voldoende om de brandveiligheid in huis te garanderen. 

Rookmelder kopen? Hier let je op.

Buiten de verschillende typen rookmelders om, bestaan er ook diverse extra functies waar deze apparaten over kunnen beschikken. Je doet er goed aan om op de volgende zaken te letten bij de aankoop van een rookmelder.

Beste brandmelder

 • Slimme of reguliere brandmelder

Er bestaan tegenwoordig slimme rookmelders die je kan koppelen met je smart devices. Dit biedt een grote verscheidenheid aan extra mogelijkheden. Zo kan je smart rookmelder je bellen of waarschuwen door middel van een mail- of pushbericht in het geval van brand. Een bijkomend voordeel is dat je hierbij meestal ook op de hoogte wordt gebracht van de precieze locatie van de brand. Ook krijg je via je gekoppelde apparaten toegang tot een hoop geavanceerde instellingen. Je kalibreert bijvoorbeeld eenvoudig de gevoeligheid van de sensor indien deze zich boven je kookstel bevindt. Zo verklein je de kans op vals alarm. Ook voer je op deze manier gemakkelijk een batterijtest op afstand uit. Een extra functie is het koppelen van je slimme brandmelder met andere systemen in huis, zoals je inbraakbeveiliging. Deze ontgrendelt dan bijvoorbeeld automatisch de sloten op je deuren en ramen in het geval van brand, waardoor je sneller kan vluchten in geval van nood.

 • Rookmelder verbinden met de alarmcentrale

Een tweede punt van aandacht is de mogelijkheid tot een directe verbinding met de alarmcentrale. De meeste rookmelders slaan enkel alarm door middel van een hoge pieptoon. Er bestaan echter ook modellen die automatisch contact opnemen met de alarmcentrale indien deze als ze afgaan niet binnen een bepaalde tijd worden uitgeschakeld. In de praktijk betekent dit dat de brandweer snel ter plaatse is, ook wanneer je zelf niet thuis bent. Een risico is natuurlijk het slaan van vals alarm, waardoor de brandweer voor niets uitrukt. Je verkleint de kans hierop door het zorgvuldig afstellen van de gevoeligheid van de sensor van je rookmelder.

 • Gekoppelde of losse brandmelders

Er bestaan ook koppelbare rookmelders die je met elkaar kan verbinden. Mocht er dan bijvoorbeeld brand uitbreken in de keuken, gaan ook de melders die zich in de slaapkamers bevinden af. Op deze manier word je overal in huis tijdig gewaarschuwd. Hierdoor wordt de kans kleiner dat het vuur zich zonder jouw weten verspreidt. Een extra mogelijkheid is het koppelen van rookmelders die zich in verschillende huizen bevinden. In het geval dat er brand uitbreekt bij de buren, weet jij hier gelijk vanaf. Dit betekent dat er bijtijds kan worden ingegrepen door omwonenden, mochten de bewoners van het desbetreffende huis zelf niet thuis zijn.

 • Hoeveelheid brandmelders

Een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen betreft het benodigde aantal brandmelders. Het minimale aantal rookmelders dat je in huis moet installeren om te voldoen aan de geldende normen voor brandveiligheid verschilt per woning. Hierbij is de vuistregel dat je uit moet gaan van één melder per verdieping. Hoe groter je woning, hoe meer melders je nodig hebt. In dat geval kan het lonend zijn om een pakket met meerdere apparaten te bestellen. Het aanbrengen van extra melders op andere locaties in huis kan de brandveiligheid tevens verder verhogen. Hier gaan we later verder op in.

Rookmelder verplicht in 2021?

Het is al langere tijd verplicht om in iedere nieuwbouwwoning rookmelders te plaatsen op grond van het bouwbesluit. Voor de bestaande bouw is dit op dit moment echter nog niet het geval. Het is echter wel zo dat er concrete plannen op tafel liggen om hier verandering in te brengen. Vanaf 1 juli 2022 wordt het namelijk ook verplicht om rookmelders aan te brengen in bestaande woningen. Dit is een recent initiatief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops, die benadrukt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers van brand verminderen.

Op iedere verdieping van een zelfstandige woning met verblijfsruimten moet minstens één rookmelder worden opgehangen. In huizen waar losse kamers worden verhuurd, moet er zelfs een worden aangebracht in iedere kamer. Ook gangen die dienen als vluchtroutes behoren uitgerust te worden met een rookmelder. Zolderverdiepingen en kelders vormen een uitzondering op de regel, maar alleen in het geval dat zich hier geen verblijfsruimten bevinden.

 • Bijkomende eisen

Een bijkomende eis is dat de rookmelders beschikken over de CE-markering en het EN 14604 certificaat. In het geval van rookmelders op netstroom komt daar ook nog het NEN 2555 certificaat bij. Bovendien mag het geen ionische rookmelders betreffen. Deze verplichtingen zijn ingesteld om de veiligheid van het apparaat te waarborgen. Van een rookmelder die voldoet aan alle vereisten kan je erop aan dat deze in alle opzichten optimaal functioneert, waardoor je er met een gerust hart vanuit kan gaan dat jouw woning voldoende beschermd is tegen brand.

Rookmelder

Indien je je niet aan de nieuwe regels voor brandveiligheid houdt, riskeer je als huiseigenaar of verhuurder een boete van de gemeente. Bovendien zal je in de problemen komen als je brandschade meldt bij je verzekeraar. In dat geval bestaat er namelijk een grote kans dat je zelf voor de gemaakte kosten op moet draaien. De verwachting is dat deze eis binnen korte tijd zal worden vastgelegd in de polisvoorwaarden van alle grote Nederlandse verzekeraars.

Huiseigenaren hebben door de verlate ingangsdatum van de nieuwe wet ruim de tijd om rookmelders te instelleren. Daarnaast zorgt de soepele termijn ervoor dat er geen tekorten zullen ontstaan in de voorraden van leveranciers. Het mag echter duidelijk zijn dat je er goed aan doet om de rookmelders al te installeren ruim voordat de nieuwe regelgeving in werking treedt. Brandmelders verbeteren de brandveiligheid van een woning namelijk aanzienlijk, terwijl het een kleine moeite is. Het kost je niet veel geld, en je hangt de rookmelder bovendien in een handomdraai op.

Beste rookmelder of brandmelder: dit is onze Top 5
Wij stelden de onderstaande Top 5 samen met de beste brandmelders van dit moment. Hiermee stel jij je bezittingen veilig en voldoe je alvast aan de nieuwe verplichtingen voor de bestaande bouw.

ELRO Connects Draadloos Koppelbare Rookmelder
Aanbieding
Met dit 2-pack ELRO FZ5002R beveilig je de gemiddelde woning in zijn geheel tegen brand. De rookmelders zijn zowel draadloos als koppelbaar. Dit betekent dat beide melders afgaan als er ergens in huis rook wordt gedetecteerd. Zo heb je ruim de tijd om actie te ondernemen. De batterijen van de melders gaan minimaal 2 jaar mee, het kost dus weinig moeite om de set te onderhouden. De kwalitatief hoogstaande sensor beschermt tegen vals alarm en is bovendien milieuvriendelijk. Een bijkomend voordeel is dat de melders tevens beschikken over een hittesensor die afgaat bij temperaturen boven de 54 graden Celcius. De melders zijn bovendien koppelbaar met andere ELRO Connects producten, zoals de koolmonoxide-, hitte- en watermelder van het merk.
Alecto SA-110 Rookmelder
Aanbieding
Met de Alecto SA-110 rookmelders zit je voor een lange tijd goed. De ingebouwde lithium batterij houdt het volgens de producent maar liefst 10 jaar vol. Je kiest zelf hoeveel melders je wilt ontvangen, waarbij de prijs steeds voordeliger wordt per extra melder. In tegenstelling tot de ELRO FZZ5002R zijn deze melders niet koppelbaar. Ze beschikken echter wel over een extra luid alarmsignaal van 85 decibel, waardoor je de melder zodra deze afgaat overal in huis zal horen. De melders voldoen aan alle veiligheidseisen en kunnen bovendien eenvoudig worden geïnstalleerd. Dit maakt de rookmelders ook geschikt om mee te nemen naar bijvoorbeeld een vakantiehuis voor een extra veilig gevoel.
Google Nest Protect – Slimme rookmelder
Aanbieding
De Google Nest Protect rookmelders zijn zonder twijfel de meest geavanceerde melders in deze Top 5. Het voornaamste voordeel is dat je deze slimme rookmelders kunt bedienen door middel van je smartphone. De melders waarschuwen je bovendien via een stem, geluidssignaal en app bij het detecteren van rook. Hierbij wordt tevens de locatie van het vuur genoemd. Ook zijn de brandmelders uitgerust met een extra koolmonoxidemeter voor betere bescherming. De rookmelders kan je bovendien met elkaar en andere Nest producten koppelen voor het samenstellen van een optimaal beveiligingssysteem. Wel zijn de melders wat aan de prijs, het loont echter om meerdere apparaten tegelijk aan te schaffen.
Smartwares RM218-3 Rookmelders
Aanbieding
De Smartwares RM218/3 rookmelders werden niet voor niets aangeraden door de consumentenbond in hun rookmeldertest. De melders werken op een batterij met een levelsduur van 10 jaar, waardoor je er na een eenvoudige montage lange tijd geen omkijken naar hebt. De melders zijn niet koppelbaar, maar het geluidssignaal van 85 decibel zal je niet ontgaan. Je kiest zelf hoeveel brandmelders je aanschaft, waarbij de prijs per stuk daalt naarmate je er meer bestelt. De melders beschikken tevens over de benodigde CE- en VDS-certificaties, waardoor je er zeker van kan zijn dat ze hun werk goed doen.
ELRO FS9010 Rookmelder
Aanbieding
De ELRO FS9010 rookmelders zijn uitermate geschikt voor grotere woningen, aangezien je de melders maar liefst per 6 stuks kan bestellen. Je bevestigt de melders in een handomdraai met het meegeleverde montagemateriaal, waarna je er lange tijd geen omkijken naar hebt. De ingebouwde batterij gaat namelijk 10 jaar mee. Daarnaast zorgt de vernieuwde duurzame sensor voor een snelle reactietijd en laag energieverbruik. De melders voldoen bovendien aan de Europese norm EN14604 en beschikken over een VDS-certificatie en Q-label. Een nadeel is dat de melders niet koppelbaar zijn. De melders zijn echter wel een zeer voordelige keus, voor nog geen 80 euro beveilig je je gehele woning tegen brand.

Waar plaats je de rookmelders?

De plaatsing van de rookmelder is essentieel voor het naar behoren functioneren hiervan. Eerder benoemden we al dat je minimaal één brandmelder nodig hebt per verdieping. Het is echter van belang waar je de melder ophangt. Het advies van de brandweer luidt dat je deze het best kan plaatsen op een centrale plek, zoals de gang of overloop. Hierdoor hoor je het alarm in alle vertrekken even goed. Bovendien dienen dergelijke ruimtes over het algemeen als vluchtroute, waardoor het belangrijk is dat deze toegankelijk blijven.

Slimme rookmelder

Wil je de brandveiligheid in huis verder verhogen? Dan is het een goed idee om ook brandmelders te plaatsen in alle ruimten waar mogelijk brand kan ontstaan. De meest voor de hand liggende optie is natuurlijk de keuken, maar ook ruimten waarin het witgoed zich bevindt of waar elektrische apparaten worden opgeladen behoren tot de mogelijkheden. Als je een erg vaste slaper bent, is het bovendien aan te raden om ook een rookmelder op te hangen in de slaapkamer. Zo voorkom je dat je door het alarm heen slaapt. Daarnaast kan je ook een melder ophangen in ruimten waar je veel verblijft, zoals de woonkamer. Het wordt echter afgeraden om een rookmelder op te hangen in de badkamer, aangezien de condens die vrijkomt bij het douchen kan zorgen voor een vals alarm.

 • Waarom eigenlijk?

Rook is lichter dan lucht en stijgt daardoor op. Daarom moet je rookmelders aan het plafond bevestigen. De beste plaatsing is in het midden van de kamer, op minimaal 50 centimeter van de zijwand (aldus de NEN 2555). In het geval van een schuin dak bevestig je de melder iets lager dan het hoogste punt (ga hierbij uit van 50 – 100 centimeter). Het is bovendien verstandig om de melder niet in de buurt van een raam of ventilatierooster op te hangen. Zo gaat deze niet gelijk af indien er rook van buiten komt. Ook is het geen goed idee om deze boven de verwarming te bevestigen of in de nabijheid van apparaten waar stoom of damp vanaf komt (zoals een kooktoestel of vaatwasser).

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Disclaimer
Koop keuze
Logo
Shopping cart